Showing all 8 results

หมอนยางพารา “BAMBY” รองรับสรีระในการนอน

29$
 • THB: ฿ 999
 • RUB: 2,158 руб.
หมอนยางพารา 100% ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักสรีรศาสตร์ มีรูปทรงหัวใจ รองรับต้นคอและบ่าไหล่ระหว่างนอนหลับได้เป็นอย่างดี มีปุ่มนูนกระจายอยู่ทั่ว ช่วยนวดให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อต้นคอและกล้ามเนื้อไหล่ หมอนมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับชายและหญิง

หมอนยางพารารองรับสรีระของร่างกาย รุ่น “Knobby Lady” แบบมีปุ่มนวด

32$
 • THB: ฿ 1,099
 • RUB: 2,374 руб.
ผลิตจากพารา 100% ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับต้นคอและบ่าไหล่ระหว่างนอนหลับได้เป็นอย่างดี มีปุ่มนูนกระจายอยู่ทั่ว ช่วยนวดให้คุณผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อต้นคอและกล้ามเนื้อไหล่ หมอนมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับเด็ก วัยรุ่นและผู้ที่ชอบนอนหมอนต่ำ

หมอนยางพารารองรับสรีระของร่างกายรุ่น “Contour”

35$
 • THB: ฿ 1,199
 • RUB: 2,590 руб.
ผลิตจากพารา 100% ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับต้นคอและบ่าไหล่ระหว่างนอนหลับได้เป็นอย่างดี มีปุ่มนูนกระจายอยู่ทั่ว ช่วยนวดให้คุณผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อต้นคอและกล้ามเนื้อไหล่ หมอนมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป

หมอนยาพารารองรับสรีระของร่างกาย รุ่น Contour แบบมีปุ่มนวด

38$
 • THB: ฿ 1,299
 • RUB: 2,806 руб.
ผลิตจากพารา 100% ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับต้นคอและบ่าไหล่ระหว่างนอนหลับได้เป็นอย่างดี มีปุ่มนูนกระจายอยู่ทั่ว ช่วยนวดให้คุณผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อต้นคอและกล้ามเนื้อไหล่ หมอนมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป

หมอนยางพารารองรับสรีระของร่างกาย รุ่น “Knobby” มีปุ่มนวด

41$
 • THB: ฿ 1,399
 • RUB: 3,022 руб.
ผลิตจากพารา 100% ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับต้นคอและบ่าไหล่ระหว่างนอนหลับได้เป็นอย่างดี มีปุ่มนูนกระจายอยู่ทั่ว ช่วยนวดให้คุณผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อต้นคอและกล้ามเนื้อไหล่ หมอนมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายสูงใหญ่

หมอนยางพารารุ่น “ทุเรียน” มีปุ่มนวด

35$
 • THB: ฿ 1,199
 • RUB: 2,590 руб.
ผลิตจากพารา 100% ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับต้นคอและบ่าไหล่ระหว่างนอนหลับได้เป็นอย่างดี มีปุ่มนูนกระจายอยู่ทั่ว ช่วยนวดให้คุณผ่อนคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อต้นคอและกล้ามเนื้อไหล่ หมอนมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

หมอนยางพารา รุ่น “Standard” ขนาดใหญ่

41$
 • THB: ฿ 1,399
 • RUB: 3,022 руб.
หมอนหนุนขนาดกลางมาตรฐานสากลผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้หมอนทรงมาตรฐานมาก่อน มีรูพรุนที่ช่วยให้หมอนระบายอากาศ ทำให้รู้สึกเย็นในอากาศร้อนและรู้สึกอุ่นในอากาศหนาว ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับผู้ใหญ่

หมอนยางพารา รุ่น “Standard” ขนาดกลาง

35$
 • THB: ฿ 1,199
 • RUB: 2,590 руб.
หมอนหนุนขนาดกลางมาตรฐานสากลผ ลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้หมอนทรงมาตรฐานมาก่อน มีรูพรุนที่ช่วยให้หมอนระบายอากาศ ทำให้รู้สึกเย็นในอากาศร้อนและรู้สึกอุ่นในอากาศหนาว ไม่จับฝุ่น คราบไคลและป้องกันแบคทีเรีย ไรฝุ่นและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 100% เหมาะสำหรับผู้ใหญ่